Modemuze en het Netwerk Stadsmusea zijn beide ontstaan uit een behoefte aan meer samenwerking tussen de deelnemende musea. Er zijn echter nog veel meer parallellen te vinden tussen de twee platformen. Zo levert de samenwerking een grote meerwaarde op het gebied van zichtbaarheid, vindbaarheid en helderheid naar buiten toe. In een dergelijk verband, waarin alle partijen op gelijke voet behandeld worden, kan iedereen zijn eigen wensen en grenzen kwijt.

Dit kan uiteindelijk mooie producten opleveren voor het publiek, zowel online als offline. De Modemuze tentoonstelling in de OBA is hier een goed voorbeeld van. De expositie biedt Modemuze grote zichtbaarheid in de hoofdstad en een ruimte voor experiment en participatie van bezoekers. Nieuwe doelgroepen worden aangeboord en traditionele museale regels onder de loep genomen en waar nodig opgerekt. Veel input van Modemuze is namelijk afkomstig uit een niet-museale context.

De deelnemers van het Netwerk Stadsmusea keken tijdens de bijeenkomst met belangstelling naar het resultaat van deze nieuwe vorm van cureren, die een prachtig product heeft opgeleverd. Een product dat niet alleen bestaat uit een verzameling bijzondere (historische) kostuums, maar ook uit een uitgebreid activiteitenprogramma van zogenaamde lectures, meetups en behind the scenes. Een interessant praktijkvoorbeeld om van te leren en te genieten.

Vol inspiratie keerde iedereen aan het eind van de dag weer huiswaarts. Inspiratie die niet alleen meegenomen wordt naar de eigen musea, maar die ook het Netwerk Stadsmusea zal blijven stimuleren. De conclusie is duidelijk: de toekomst ligt in samenwerking.

Dit artikel is eerder verschenen op modemuze.nl