'Op een avond klopte zij (nicht Jo) aan, aan de groote Poort in de St Luciënsteeg', schreef Jan Wijnberg vele jaren later in zijn memoires. 'Toen werd ik gebracht in een deftige groote vergaderzaal waar deftige oude heeren met lieve vriendelijke ernstige gezichten bijeenzaten, om een lange tafel. Snikkend namen Jo en ik daar afscheid van elkaar. Vriendelijk tilde de bode van het huis mij hoog en zeide, dat ik hier opgevoed zou worden tot ik "Zoo" groot was'. Voor Jan begon nu een nieuw bestaan als burgerwees.

 

Jongens en meisjes : het leven in het Amsterdams Burgerweeshuis / Wim de Bell. - Amsterdam : Amsterdams Historisch Museum, 1996. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Amsterdams Historisch Museum ; 1996, no. 40)

Waar je deze publicatie kunt inzien:

  • Bibliotheek Amsterdam Museum
  • Digitaal bijgevoegd op deze pagina