Ten eerste heeft het AHM zich voorgenomen een plan te ontwikkelen voor een uitbreiding van de presentatie naast Museum Willet-Holthuysen (zie beleidsplan 2005-2008). Het belendende pand is aangekocht door de gemeente. Als het AHM kans ziet om een goed en haalbaar voorstel te doen voor een interessante presentatie over Amsterdamse wooncultuur dan zal dit serieus worden overwogen.
Op de tweede plaats is het AHM bezig met de voorbereiding van de bouw en inrichting van een nieuw depot. De interieurs zijn gedemonteerd en de fragmenten liggen verpakt in kratten of als losse onderdelen in stellingen opgeslagen in een loods in Hoogwoud.
Ten slotte is het museum zich aan het voorbereiden op een verzelfstandiging, dit is aanleiding om de gehele collectie door te lichten. We willen de sterke en zwakke punten van de collectie aan het licht te brengen, zowel wat betreft de inhoudelijke kwaliteit als de conserveringstechnische toestand. In 2007 en 2008 zullen alle deelcollecties worden beschouwd en de verzameling interieurs is daar een van.
Alle reden dus om extra aandacht en zorg te besteden aan deze volumineuze deelcollectie Amsterdamse interieurs uit alle tijden, die over het algemeen een slapend bestaan lijdt in een van de buitendepots van het AHM.

 

Historische interieurs in de collectie van het AHM / Gusta Reichwein. - Amsterdam : Amsterdams Historisch Museum, 2007. - interne notitie. - 32 bl. : ill. ; 30 cm

Waar je deze publicatie kunt inzien:

  • Bibliotheek Amsterdam Museum
  • Digitaal bijgevoegd op deze pagina