In de vierde aflevering van de NTR-serie De Gouden Eeuw staat de Oostzeehandel centraal. Minder bekend dan de handel van de Verenigde Oostindische Compagnie, maar zeker niet minder belangrijk!