Nergens wonen zoveel mensen in de stad als in de Republiek. Het merendeel van de Hollanders is stadsbewoner. De huidige Randstad is in de 17de eeuw al duidelijk herkenbaar: steden en platteland zijn onderling sterk verbonden. Het platteland van de Lage Landen fungeert als moes- en pleziertuin van de steden. Boeren verkopen hun groente, fruit, vlees en zuivel aan stadsbewoners. Stedelingen hebben in de polder hun buitenhuis en investeren hun geld in op water veroverd land.

In de aflevering wordt ook veel aandacht besteed aan de Gouden Bocht: het stuk van de Herengracht dat tussen de Leidsestraat en de Vijzelstraat ligt. Hier bevinden zich in de Gouden Eeuw al de duurste stukken van de grachtengordel. De Gouden Bocht wordt in de tentoonstelling De Gouden Eeuw, een proeftuin van onze wereld onder andere uitgelicht door een schilderij waar de rijke koopman Staets op wordt afgebeeld. Dit schilderij laat hem zien op het bordes van zijn nieuwe huis aan de Herengracht. Staets is ook eigenaar van een erf op de hoek met de Nieuwe Spiegelstraat iets verderop. Van het hoekpand, nu het kantoor van advocaat Moszkowicz op nummer 464, is op het schilderij alleen de bouwschutting te zien.

Wil je nog meer weten over de Gouden Bocht of over de Beemster kijk dan de aflevering van De Gouden Eeuw van gisteravond nog eens terug of bezoek de tentoonstelling in het Amsterdam Museum.