Het Amsterdams 4 en 5 mei comité is op zoek naar verhalen over eten tijdens de oorlog. Er zijn nog Amsterdammers die uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe vindingrijk mensen werden tijdens de Hongerwinter van 1944/45. En inmiddels wonen er ook heel wat mensen in Amsterdam die elders ter wereld honger hebben geleden tijdens oorlogen.