amsterdam museum

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff is één van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland en ontwikkelt lesmaterialen voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en Hoger Onderwijs.

Bij de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen werken wij nauw samen met auteurs en specialisten uit de praktijk. Zo zijn wij in staat de laatste ontwikkelingen in het onderwijs te verwerken en innoverende materialen te ontwikkelen, passend bij het onderwijs van nu. Zodat u het beste uit uw leerlingen kunt halen.

Maar ThiemeMeulenhoff is méér dan een uitgeverij. We werken samen met partijen die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, zoals de Onderwijscoöperatie. We laten u kennis en ervaringen delen met collega´s op docentenbijeenkomsten. Zo halen wij samen niet alleen het beste uit uw leerlingen, maar ook uit uzelf.