Op 5 juni houdt Birgit Donker de jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture met als titel "Uit grootmoeders kastje", erfgoed, een kwestie van kiezen en koesteren. Een belangwekkend onderwerp: het alsmaar uitdijend erfgoed. Mooie gelegenheid om even een misverstand uit de wereld te helpen.