In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich een verzameling van circa 4500 penningen en ruim 1500 Nederlandse munten. De penningencollectie bestaat voornamelijk uit Amsterdam gerelateerde historiepenningen, familiepenningen, gildepenningen en brandspuitpenningen. Sinds enkele jaren wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis en herkomst van de numismatische collectie.


Tot het midden van de negentiende eeuw waren de munten en penningen in eigendom van de stad Amsterdam onderdeel van ‘oudheden en rariteiten’. Onder beheer van archivaris Pieter Scheltema werd in 1852 een eerste inventaris gemaakt én werden om de Amstelodamia te completeren penningen aangekocht. Daarnaast waren er particuliere initiatieven. Zo legateerde in 1885 de bierbrouwer Gerard Adriaan Heineken zijn penningen aan de stad en schonk August Pieter Lopez Suasso zijn muntencollectie. Hoe hadden deze verzamelaars hun collecties opgebouwd en wat waren de drijfveren om hun verzameling aan de stad te schenken?

http://www.koninklijkgenootschap.nl/jubileum/congres

 

Datum lezing: dinsdag 30 mei 2017
Tijd: 12:15-13:00
Plaats: Academiegebouw te Utrecht (Domplein 29, 3512 JE)
Kosten: onbekend
Aanmelden: via deze link