Van Eys wordt op 7 februari 1789 voor fl. 50.525,= eigenaar van de buitenplaats ‘Boekenrode’, aan de Leidsche trekvaart onder Vogelenzang; het huidige Klooster Sint Franciscus Alverna.
Hij mocht eerder al -sinds 1 augustus 1770- de hofstede ‘Middellaan’ onder Heemsteder tot zijn bezit rekenen.

Van Eys wordt door zijn tijdgenoten geroemd om zijn ‘groote kennis van en liefde voor den landbouw’.

(Onderzoek en tekst: Suzette van 't Hof)