Nederlandse munten - Collectie Lopez Suasso.jpg

Nederlandse munten - Collectie Lopez Suasso.jpg

Alle rechten voorbehouden
Dit een en ander deed mijn juist den tegenovergestelden weg bewandelen, en - in den geest van onzen tijd handelde - mijn verzameling eene algemeene bekendheid geven.

Dit citaat komt uit het voorwoord van de catalogus die Augustus Pieter Lopez Suasso (1804-1877) van zijn muntenverzameling samenstelde. Hij voltooide het manuscript in het jaar van zijn overlijden. In 1878 werd het werk postuum uitgegeven.

Lopez Suasso hield zich naast het verzamelen van de munten ook bezig met de bestudering van zijn verzamelobjecten. Hij was met name geïnteresseerd in Nederlandse munten vanaf 1576, het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Voor de Nederlandse muntgeschiedenis was dat een boeiende tijd. Alle gewesten en ook vele steden en heerlijkheden kenden een eigen muntslag.

De munten in dit boekje tonen een dwarsdoorsnede van de collectie van Lopez Suasso. Dankzij verdere bestudering van de schouwtafel Numismatiek (bestudering van munten, naar numis, het Latijnse woord voor muntstuk) van het Amsterdam Museum kwam de collectie weer in de belangstelling te staan. Dick Purmer en zijn zoon Michiel Purmer, beiden leden van deze schouwtafel, selecteerden samen met conservator Judith van Gent 48 stukken uit de collectie Lopez Suasso.

Met deze uitgave komt de wens van Augustus Pieter Lopez Suasso om zijn collectie 'eene algemeene bekendheid' te geven, zo'n 140 jaar na zijn dood andermaal in vervulling.

 

Nederlandse munten; collectie Lopez Suasso / Dick Purmer, Michiel Purmer. - Amsterdam : Amsterdam Museum, 2015. - 64 p. : ill. ; 21 cm

Waar je deze publicatie kunt inzien:

  • Bibliotheek Amsterdam Museum
  • Hier te koop