Waaier Wereldtentoonstelling, Amsterdam, 1883

Waaier Wereldtentoonstelling, Amsterdam, 1883

Waaier met plattegrond

Een vroeg voorbeeld van een waaier gemaakt voor een evenement, is de waaier met een overzicht van de Wereldtentoonstelling in Amsterdam in 1883. Het betreft een vouwwaaier met houten geverniste benen en aan twee zijden linnen blad. Op de voorzijde is het blad bedrukt met een afbeelding van koloniale paviljoenen van Wereldtentoonstelling in 1883. Boven aan het blad staat "Exposition Internationale Koloniale", onderaan staat "Amsterdam 1883". Daartussen staan alle expositiegebouwen die er destijds te zien waren.

De Wereldtentoonstelling stond op het huidige Museumplein, dat destijds nog een grote vlakte was zonder gebouwen. Het Rijksmuseum, dat in 1885 open zou gaan, was in aanbouw. Daarachter was het terrein van de Wereldtentoonstelling. Het hoofdpaviljoen was een gebouw in ‘Moorse’ stijl, ontworpen door Paul Fouquiau. Er namen 28 landen deel aan de Wereldtentoonstelling. Er was een Nederlands paviljoen en een Amsterdams paviljoen.

De Wereldtentoonstelling in Amsterdam was vooral gericht op de koloniale handel. Er werden producten als tabak, rubber en hout getoond. Een kampong uit Java werd opgebouwd. Bezoekers konden in levende lijve Javanen bekijken, die hier als exotische wezens werden tentoongesteld, een praktijk die we ons vandaag de dag niet meer kunnen voorstellen. Op het waaierblad zijn middenvoor het hoofdpaviljoen te zien en linksonder de Javaanse kampong.

Rechterzijde voorblad waaier Wereldtentoonstelling, Amsterdam, 1883

Rechterzijde voorblad waaier Wereldtentoonstelling, Amsterdam, 1883


Linkerzijde voorblad waaier Wereldtentoonstelling, Amsterdam, 1883

Linkerzijde voorblad waaier Wereldtentoonstelling, Amsterdam, 1883

Wereldtentoonstellingen

Wereldtentoonstellingen werden vanaf 1851 georganiseerd in verschillende landen en waren grote successen. De tentoonstellingen lieten het geloof en optimisme in de industriële vernieuwingen zien van de 19de eeuw. Het doel was om producten uit verschillende landen te promoten ten behoeve van de handel. Een ander aspect was het uitdragen van de eigen nationaliteit en vooral het tonen van eigen rijkdom en (overzees) succes. Pas eind 19de eeuw werd er kunst getoond op de Wereldtentoonstellingen. Na de Tweede Wereldoorlog werden nog slechts enkele Wereldtentoonstellingen georganiseerd.