De door Van Bree vastgelegde grenspaal draagt het stadswapen, zoals dat tijdens de inlijving
van Holland bij het Eerste Franse Keizerrijk (1810-1813) wordt gevoerd. Kenmerkend voor dit
wapen zijn de drie gouden bijen, de muurkroon, de adelaar, de Mercuriusstaf en de festoenen, die half in eikenblad en half in olijfblad uitgevoerd zijn. Dat wapen wordt zodra Holland onder het Franse juk uit is, weer vervangen door de keizerskroon van Maximiliaan van Oostenrijk.

Onderzoek en tekst: Suzette van 't Hof