‘FREEZE!’ bestaat uit drie onderdelen. Het ‘Do It Yourself Handboek voor Webarcheologie’ geeft op basis van de DDS casus praktische informatie over webarcheologie en is direct toepasbaar voor erfgoedprofessionals. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek Presentatie’ beschrijft de resultaten van een studie naar de mogelijkheden om vroege Nederlandse internetcultuur te presenteren in een museale context. 'FREEZE! A manifesto for safeguarding and preserving born-digital heritage' roept erfgoedinstellingen op om digitale preservering en indien nodig webarcheologie ter hand te nemen zodat ons digitaal erfgoed niet verloren gaat. 

Download de publicaties:

 

Met dank aan

Het handboek had niet geschreven kunnen worden zonder de enorme inspanningen en gulle bijdragen van oud-DDS bewoners, oud-DDS werknemers, toeristen uit DDS, vrijwillige webarcheologen, studenten van de Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam en alle leden van ons projectteam bestaande uit het Amsterdam Museum, Waag Society, Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een speciale dank gaat uit naar studenten informatica: Marc Went, Thomas Koch, Ronald Bethlehem, Millen Mortier, Kishan Nirghin en Tim Veenman.

Het handboek is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Nationale Coalitie Digitaal Digitale Duurzaamheid (NCDD), het Netwerk Digitaal Erfgoed en het Mondriaan Fonds. We bedanken de Digital Preservation Coalition en de NCDD voor het belonen van ons project met de internationale ‘Digital Preservation Award 2016’ in de categorie 'The National Archives Award for Safeguarding the Digital Legacy'.


Project 'De Digitale Stad Herleeft'

Het project 'De Digitale Stad Herleeft' is een initiatief van het Amsterdam Museum, Waag Society, Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Kijk voor meer informatie over het project bij alle partners:


Webarcheologische opgraving: Ansichtkaart van DDS

Webarcheologische opgraving: Ansichtkaart van DDS

FREEZE! Red en behoud ons digitaal erfgoed

FREEZE! Red en behoud ons digitaal erfgoed