Na de inlijving van Holland bij Frankrijk werd, ten gevolge van het Keizerlijk Decreet van 18 oktober 1810, in elk arrondissement van het departement van de Zuiderzee (Amstelland en Utrecht) een Rechtbank van Eerste Aanleg opgericht, die tevens recht deed in zaken betreffende de koophandel.

De president van deze rechtbank, Willem Scholten van Oud-Haarlem; de Keizerlijk Procureur, Pélichy de Lichteveld en zijn substituut Gales werden gebroederlijk -zij aan zij- geportretteerd door Mattheüs van Bree.

(Onderzoek en tekst: Suzette van 't Hof)