De Pélichy is telg uit een Oostenrijks adellijk geslacht. Zijn vader was pensionaris van het Vrije van Brugge; zijn grootvader aan vaderszijde was burgemeester en schepen van het Vrije van Brugge en lid van de Staten van Vlaanderen.

Koning Willem I belast De Pélichy met de leiding van het departement van Rooms-katholieke Eredienst. Hij behoudt deze functie ook na de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden.
Koning Willem II benoemt De Pélichy in 1842 tot Minister van Staat.

(Onderzoek en tekst: Suzette van 't Hof)