De familie van Roberto Basant (Suriname, Nickeri rijstvelden,1975) stamt af van de eerste groep Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders die in 1873 op de boot Lallah Rookh vanuit Brits Indië naar Suriname werden gebracht. "Naar ‘het beloofde land’, maar ze hadden geen idee waar ze terecht zouden komen, en uiteindelijk was er nauwelijks verschil in de behandeling tussen de slaven en contractarbeiders. Ik vind het heel belangrijk om hier te zijn en mee te doen en met zijn allen stil te staan bij vrijheid en verbroedering. Hindoestanen, Javanen, negers, ooit waren we allemaal slaven."

Moet je je geschiedenis uit de boeken leren? "Nee, we moeten die levend houden, door hier te zijn, door het met elkaar te delen." Zelf leerde hij veel van zijn opa, Jaggernath Lachmon, een belangrijk figuur in de politiek van het Suriname in de late jaren vijftig: "Hij overleefde als enige de decembermoorden en heeft zich tot zijn dood ingezet voor verbroederingspolitiek als tegenwicht voor de smeulende rassenhaat tussen de diverse Surinaamse bevolkingsgroepen."