Tijdens dit symposium worden twee hoofdonderwerpen besproken. De eerste betreft de vraag hoe musea moeten omgaan met bezoekers met een verstandelijke beperking, leerachterstand en autisme.
We bespreken de best practices van musea die werken met mensen met een beperking.
Het tweede onderwerp gaat in op hoe musea kunnen werken met kunst gemaakt door mensen met een beperking, wiens werk doorgaans wordt bestempeld als outsider art.

Outsider art wint aan belangstelling in Rusland, maar er bestaan nog veel vragen en misvattingen  over dit onderwerp. Moet het verband tussen de mentale status en kunst worden belicht en bestudeerd?
Welke rol speelt outsider art in het proces van inclusiviteit? Welke plek moet outsider art krijgen in het culturele landschap in het algemeen, en het museum in het bijzonder?