Om de opdracht uit te kunnen voeren, kreeg Hobbe Smith van de havendienst een boot tot zijn beschikking, waarmee hij dagenlang de Amsterdamse haven af kon varen om schetsen te kunnen maken. Hij beperkte zich niet alleen tot het IJ, maar zijn vaartocht strekte zich uit van IJmuiden tot aan Pampus. Op beide uiterste locaties heeft hij aangemeerd om het water en de schepen vast te kunnen leggen.

Op het eerste schilderij is een kijkje van Pampus af te zien. Hobbe Smith toont de bedrijvigheid op het Buiten-IJ. Kleinere zeilschepen van de binnenvaart bepalen hier het beeld. Op de achtergrond zien we het stadsprofiel van Amsterdam met links van het midden de Sint-Nicolaaskerk. Dit stadsprofiel is sterk naar voren gehaald, want dat is op deze manier niet waar te nemen vanaf Pampus.

Waar kleine zeilschepen het Buiten-IJ domineren, zijn het grote oceaanstomers die de Noordzee bij IJmuiden bevolken op het tweede schilderij. Centraal op dit schilderij staat een wit stoomschip, dat misschien wel onderweg was naar de Amsterdamse haven. Deze schepen konden via het Noordzeekanaal de Amsterdamse haven bereiken. Goederen konden hier worden overgenomen door de binnenvaart.

Deze en de tien andere schilderijen van Hobbe Smith zijn deze zomer weer samen te zien! Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur zijn de schilderijen te bewonderen in de Kromhouthal (Hamerkanaal 85-353 Amsterdam Noord).

Gezicht op de pieren bij IJmuiden naar het oosten

Gezicht op de pieren bij IJmuiden naar het oosten

Lezingen over de schilderijen worden door kunsthistorica Daphne Willemsen gegeven op:
Zondag 21 juli 13.00 uur
Vrijdag 26 juli 13.00 uur
Zondag 28 juli 13.00 uur