De biografische gegevens van Antonij Meijnts zijn schaars. In het ondertrouwregister van de Gemeente Amsterdam is zijn huwelijk met Catharina de Vries aangetekend op 13 september 1771. Op deze gelukkige dag is Antonij 23 jaar oud; zijn bruid telt 19 lentes.

Antonij Meijnts laat zich in 1787 portretteren als ‘Collonel van’t geele Regiment der Amsterdamsche Schutterij’. In de beeldbank van het Stadarchief Amsterdam zijn vier prenten met zijn beeltenis opgenomen.

(Onderzoek en tekst: Suzette van 't Hof)