Het grootste deel van de objecten wordt voor het nageslacht bewaard in depots, die zich op verschillende locaties bevinden en die niet aan de moderne eisen van conservering en beveiliging voldoen. Naast deze enorme verzameling beheert het AHM ook een flink deel van de archeologische bodemvondsten die door de Archeologische Dienst van Amsterdam zijn opgegraven. Ook deze verzameling zal straks worden bewaard in het nieuwe gebouw.

In 2007 heeft het stadsbestuur groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw depot. In datzelfde jaar zijn wij begonnen om de collectie voor te bereiden op haar nieuwe plek. Veel voorwerpen moeten worden schoongemaakt, beter beschreven worden in ons collectieregistratiesysteem en alvast in nieuwe, stevige en duurzame dozen worden verpakt. Soms moest ook een nieuwe foto worden genomen om het voorwerp goed te kunnen herkennen.

Het nieuwe depot moet onderdak bieden aan alle voorwerpen die we (tijdelijk) niet ten toon stellen. Het gebouw zal voldoen aan strenge eisen ten aanzien van klimaatbeheersing en veiligheid. In het gebouw zullen kasten, stellingen en rekken worden geplaatst waarin alle voorwerpen zo kunnen worden opgeborgen dat ze stabiel liggen of hangen. Naast al die opbergruimte komt er ook een aantal werkplekken waar gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld het verpakken, conserveren of fotograferen van voorwerpen. Het architectonische ontwerp is gemaakt, de bestekken zijn vastgesteld en in het voorjaar van 2009 is de eerste paal geslagen.

Op deze plek willen we u op de hoogte houden van de vorderingen van dit bouwproject en van de enorme operatie die wij uitvoeren om al onze voorwerpen veilig over te brengen naar dit nieuwe gebouw.