Begin 2009 heeft het museum een aantal proeflapjes verworven die gemaakt zijn door Baukje Jelles, lerares naaldvakken aan de Eerste Industrieschool voor vrouwelijke jeugd. Samen met een groep leerlingen heeft zij in 1947 een vlag vervaardigd. De stadsvlag van ruim vijf meter breed en meer dan drie meter hoog is gedecoreerd met het wapen van Amsterdam en daaronder het devies Heldhaftig-Vastberaden-Barmhartig. Dit devies werd kort na de Tweede Wereldoorlog bij koninklijk besluit aan het Amsterdamse wapen toegevoegd als beloning voor het massale verzet tegen de Duitse bezetters in februari 1941, toen de Amsterdamse bevolking in staking ging uit protest tegen de vervolging van hun Joodse stadsgenoten.

Toen de grote lap textiel in 1976 sporen van slijtage begon te vertonen is deze opgeborgen, eerst in het vlaggenmagazijn van het stadhuis en later in het depot van het Amsterdams Historisch Museum. In 2008 kwam de vlag tevoorschijn tijdens een conserveringsproject waar verschillende vrijwilligers aan deelnamen. Vimal Korstjens, een van de vrijwilligers, was al een tijdje bezig met een onderzoek naar Baukje Jelles. Door gesprekken met de familie van Baukje Jelles, kwamen allerlei nieuwe feiten naar boven en de familie besloot om verschillende documenten, foto's en de proeflapjes aan het museum te schenken. Zo werd de vlag voorzien van een verhaal.