Kort geleden verwierf het Amsterdams Historisch Museum een onbekend portret van Willem Witsen. De voorgestelde persoon, Alfred Gideon Boissevain (1870-1922), was de zoon van Charles Boissevain (1842-1927), hoofdredacteur-directeur van het Algemeen Handelsblad.