Jan Lievens, geboren in Leiden, is onder andere bij Pieter Lastman in Amsterdam in de leer geweest. In 1630 werkte hij met Rembrandt samen in Leiden. Daarna verbleef hij in Londen en Antwerpen, om zich in 1644 voorgoed in Amsterdam te vestigen. Hij was een succesvol portret- en historieschilder.

Meer informatie over de tentoonstelling 'Jan Lievens (1607-1674), Loopbaan van een wonderkind'
is te vinden op www.rembrandthuis.nl.