Sinds de datum 8 maart door de Verenigde Naties in 1978 als feestdag werd erkend, wordt deze dag ook in Nederland door veel vrouwengroepen gevierd. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen op een internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910. Als vaste datum werd gekozen voor 8 maart omdat twee jaar eerder op die dag in de Verenigde Staten een massale staking plaatsvond van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht.