Naar aanleiding van The Hoerengracht organiseert SAVAN op 7 april een avond over prostitutie en beeldvorming. Over het oudste beroep en haar beoefenaars bestaan vele en tevens conflicterende beelden. Prostituees zijn slechte vrouwen, aan lager wal geraakt, zondig. Ze zijn slachtoffer, van hun opvoeding, van loverboys of van mensenhandelaren. Ze zijn sterke vrouwen, eigen baas, en mondig.