Het project re:DDS is geboren uit de wens van het Amsterdam Museum (voorheen Amsterdams Historisch Museum), de Waag Society en DDS web-archeologen van het eerste uur om de DDS te behouden voor Amsterdam, en deze op te nemen in de collectie/presentatie van het Amsterdam Museum. Met de start van de DDS op 15 januari 1994 in Amsterdam werd in Nederland voor het eerst het internet toegankelijk voor het grote publiek. DDS is kenmerkend voor het verhaal van Amsterdam en de hedendaagse geschiedenis.

Er zijn verschillende mogelijkheden om DDS te bewaren voor de toekomst, variërend van een minimale variant waarbij materiële overblijfselen worden opgenomen in de collecties (bijvoorbeeld de publieke terminal ontworpen door Stallinga, kent u m nog?) tot een maximale variant waarin we ook het verhaal van de DDS zichtbaar maken in het museum en op het web (op hart.amsterdammuseum.nl/re-dds), en -als mogelijk- de daadwerkelijke reconstructie van de Digitale Stad.

De doelstellingen van het project re:DDS zijn:

 • Het internet-historisch monument DDS behouden;
 • Geschiedenis van DDS en e-cultuur in Amsterdam in kaart brengen;
 • Opnemen van DDS in collecties van erfgoedinstellingen binnen Amsterdam;
 • Pilot voor net-archeologie: hoe kan je internet geschiedenis reconstrueren, conserveren, ontsluiten en toegankelijk maken op wetenschappelijk en maatschappelijk niveau?

De fasen van het project:

1. Start
- Lancering Open Geschiedenis Lab: http://hart.amsterdammuseum.nl/re-dds
2. Graven
- Crowdsourcing in Open Geschiedenis Lab
- The Grave Diggers Party
3. Analyse & reconstructie van DDS
- The Rise of Zombies: crowdsourcing technologie & Workshop Web-archeologie
- Flight of Zombies: DDS in ‘multiple-points-in-time’?
4. Oplevering voor collecties en presentatie
- Let the Bytes Free!
5. Afsluiting project
- Conclusies, evaluatie, documentatie, kennisdelen

Partners (tot nu toe):

 • Oud bewoners, (ex) DDS-ers en aan DDS verwante web-archeologen
 • Amsterdam Museum
 • Beeld en Geluid
 • Digital Erfgoed Nederland (DEN)
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Karin Spaink, onderzoeker Publiek Internet in Nederland, in bijzonder Hack-Tic en XS4ALL
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD)
 • Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
 • Stadsarchief Amsterdam
 • Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN)
 • Uva Computermuseum
 • UvA Digital Methods Initiative (DMI)
 • Vereniging Open Domein
 • Waag Society

Oproep: word digitale archeoloog en doe mee
We zijn het project in 2011 gestart met de opening van deze website, een levend virtueel museum en open geschiedenis laboratorium. Op deze site houden we jullie op de hoogte van onze activiteiten. We bevinden ons in fase 2) Graven en 3) Analyse & reconstructie van DDS. Het reconstrueren is nu nog een taak van de Archeologische Dienst, maar binnenkort doen we graag een beroep op jullie, oud-bewoners, oud-medewerkers en web-archeologen. We nodigen alvast iedereen uit die mee wil werken en ons wil helpen bij de reconstructie van deze unieke digitale geschiedenis! Doe mee en meld je aan!

Lees over DDS
Hier verzamelen we links naar verschillende documenten van/over/door De Digitale Stad: http://www.delicious.com/re_dds

Ideeën, suggesties en vragen zijn zeer welkom, en kun je mailen naar Tjarda de Haan.