Web-archeologen van het allereerste uur: Jeroen van Kan en Nina Meilof:

“Tijdens opgraafwerkzaamheden in De Digitale Stad werden de resten blootgelegd van een oude stadspoort. Na enige dagen van voorzichtig graafwerk bleken onder die resten de nog oudere fundamenten schuil te gaan van de eerste stadspoort van De Digitale Stad. Aangezien op de plek waar de opgravingen zijn gedaan druk gebouwd wordt is nog onzeker of de resten blijvend zichtbaar zullen zijn.”

“In deze veel te krappe ruimte van De Archeologische Dienst is een kleine expositie ingericht waar een aantal van de vondsten van onze archeologen tentoongesteld is. Ook enkele resten van de voormalige stadspoort van DDS zijn hier tentoongesteld, samen met wat materiaal dat bij eerdere opgravingen werd gevonden.”

Bezoek de ‘Tijdelijke expositie’

Bron

http://web.archive.org/web/19970615203717/www.dds.nl/dds/archeo.html