Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling 2010 organiseert het Shanghai Museum een tentoonstelling over de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling door de eeuwen heen. Het Amsterdams Historisch Museum is gevraagd drie schilderijen in te zenden waarmee het verhaal van het ontstaan van de stad Amsterdam in de 17e eeuw getoond wordt. Een van de schilderijen is 'Het gezicht op de Dam' dat in 1675 door Abraham Storck werd geschilderd, met links het voltooide Stadhuis. Het schilderij is inmiddels op transport naar Shanghai, de Wereldtentoonstelling opent op 1 mei.  Meer informatie