Upstream Kennissessie sdl65: Project re:DDS Amsterdam Museum from Tjarda de Haan

DDS opende op 15 januari 1994 haar poorten. Met DDS werd in Nederland voor het eerst het internet voor het grote publiek toegankelijk. DDS is de oudste Nederlandse virtuele gemeenschap en had in januari 2001 140.000 leden. Maar net zoals andere steden in de wereldgeschiedenis verdween ook DDS.

Digitale stof

De Digitale Stad bood destijds ruimte aan eigen initiatief, experimenteerde met nieuwe hybride vormen van media en met nieuwe vormen van interactieve beleidsvoering. De beginjaren van het internet raken inmiddels onzichtbaar door dikke lagen digitale stof; apparatuur om die geschiedenis uit te lezen functioneert nauwelijks meer en bestandsformaten raken in vergetelheid.

Help, ons digitaal cultureel erfgoed gaat verloren!

Sindsdien is er veel verloren gegaan. Daarom is het nu hoog tijd voor de reconstructie van De Digitale Stad en een introductie in Webarcheologie. In het project re:DDS wordt De Digitale Stad ‘opgegraven’ om zo een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen over de begintijd van internet te bewaren.

Meer informatie: www.upstream.nl