“Dit is JAN LUIKEN, Neen, ’t Is maar de schets van het weezen. Zijn geest, op God verliefd, …Leeft in zijn heilzaam werk van printkunst en gedicht …”. Voor deze woorden van Luykens vriend Adriaan Spinniker is in deze proefdruk, ook wel ‘staat voor de letter’ genoemd, de lege ruimte onder het portret gereserveerd. Pieter Sluiter maakte dit portret naar ontwerp van Arnold Houbraken in 1712, na het overlijden van deze in zijn tijd al bekende, Amsterdamse boekillustrator, van wiens werk het Amsterdams Historisch Museum de grootste verzameling ter wereld denkt te hebben.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.