New Narratives

Onze geschiedenis? Wiens geschiedenis is dit dan? De New Narratives Tours dagen je uit om je te verdiepen. Met deze rondleidingen herschrijven we de verhalen die culturele instituten presenteren over onze gedeelde geschiedenis.