Deze korte presentatie gaat over 13 Amsterdamse baby's die de Hongerwinter overleefde. Wat doe je als je niet genoeg te eten hebt voor je kind? In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was er in Amsterdam gebrek aan van alles: brandstof, kleding, maar vooral eten. Dagelijks stierven mensen van honger en uitputting.

Veel ouders stuurden daarom hun kinderen naar pleeggezinnen buiten de stad. Voor onbepaalde tijd, want niemand wist hoe lang de oorlog nog zou duren. Overal was schaarste, maar het noorden van Nederland was er beter aan toe dan het westen.

Kinderverzorgster Sieneke Botjes stichtte in Groningen een clandestien opvanghuis voor baby's uit Amsterdam: Babyhuis Prinses Margriet. Van februari tot augustus 1945 woonden hier dertien baby's, ver weg van hun ouders in Amsterdam.

Ze overleefden allemaal de Hongerwinter Een van de leidsters maakte in 1945 een fotoboek van de babys in Groningen. Het originele fotoboek is tot 25 juli te zien in het Amsterdams Historisch Museum. Ook is er een aantal brieven te zien, die de ouders in Amsterdam tijdens de Hongerwinter aan het Babyhuis stuurden.