Ter gelegenheid van de ‘Nationale molen- en gemalendag’, die dit weekend plaatsvindt, is ons object van de dag het, in pointillistische stijl geschilderde werk ‘Zaagmolens bij Amsterdam’ van Jan Sluijters uit 1907/08. In deze periode had de schilder een atelier aan de Kostverlorenstraat, aan de toenmalige westelijke stadsrand. Vanuit het venster van zijn werkplaats legde hij dit uitzicht vast op de voormalige Zaagmolenbuurt. De molen in het midden is De Otter, die oorspronkelijk deel uitmaakte van een groep van twaalf houtzaagmolens, die hier tussen 1630 en 1638 waren gebouwd ten behoeve van de levering van hout aan scheepswerven in de stad. Begin 20ste eeuw waren hiervan slechts enkele over en nu resteert er nog maar één: deze molen De Otter. Tegenwoordig is De Otter -aan de Gillis van Ledenberchstraat- omgeven door hoge gebouwen. Voorstanders van het verplaatsen van de molen naar een locatie die geschikter zou zijn, hebben hun pogingen zien stranden ten opzichte van degenen die pleitten voor het handhaven van De Otter op de huidige locatie. Meer informatie