In 1989 werd deze speciale dag in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie uit bezorgdheid voor de gevolgen van tabak voor de gezondheid. Deze schadelijke gevolgen waren vroeger niet bekend en tabak was dan ook een populair genotsmiddel. In de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen uiteenlopende zilveren rokersbenodigdheden op de markt, variërend van sigarenkokers en -pijpjes tot grotere objecten voor gebruik op tafel. Volgens een bewaard gebleven briefje is deze 'porte de cigares' een geschenk aan het Burgerweeshuis van het personeel en de leveranciers ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het tehuis in 1870. Het object zal tijdens bestuursvergaderingen in de regentenkamer van het weeshuis dienst hebben gedaan. Waarschijnlijk diende de middelste kelk als houder voor sigaren, de linker voor een lubmolen of sigarenknipper en de rechter voor lucifers. Meer informatie