_
Adlib wordt echter niet alleen gebruikt voor deze administratieve handelingen, maar wordt daarnaast benut als publicatiesysteem. Zo zijn enkele papieren bestandscatalogi vanuit het collectiesysteem gepubliceerd. Dat betekent dat deze deelcollecties zo volledig mogelijk zijn gedocumenteerd met contextinformatie, literatuurverwijzingen en uitgebreide teksten. In juli 2008 werd de eerste stap naar een digitale catalogus gezet en werd, tegelijk met de boekpublicatie, een volledig op Adlib gebaseerde digitale catalogus met de collectie schilderijen van vóór 1800 gepubliceerd.

Ook de volledige collectie wordt direct vanuit de Adlib database gepubliceerd. De informatie wordt in twee verschillende versies aangeboden: een browserversie voor het grote publiek en een researchversievoor onderzoekers en geïnteresseerde leken. Beide webapplicaties zijn aanpassingen van de nieuwste Adlib Internet Server. In het museum is kennis van xml en xslt aanwezig en met ondersteuning van AIS zijn deze applicaties in huis gebouwd.

Op de homepage van de browserversie worden tien eenvoudige voorselecties zoals ‘Topstukken’ en ‘Amsterdammers’ aangeboden. Deze selecties zijn variabel en kunnen inspringen op de actualiteit. Daarnaast kan met een zoekveld tegelijk in meerdere velden worden gezocht. De resultaten worden op een visuele manier getoond van waaruit kan worden doorgeklikt naar de objectgegevens. In deze browserversie worden alleen basisgegevens getoond met indien aanwezig een publieksvriendelijke tekst. Vanuit de trefwoorden kan verder door de collectie worden gebrowsed.

De voorselecties in de researchversie zijn deels op deelcollectie, deels op objectsoort gebaseerd en omvangrijker dan in de browserversie. Verder kan in deze versie uitvoeriger en preciezer worden gezocht met een zoekscherm voor gecombineerde zoekacties en een ‘deskundig’ zoekscherm waarin booleaanse operatoren kunnen worden gebruikt. De gegeven informatie is uitvoeriger met materiële gegevens, herkomstgegevens, literatuurgegevens en verschillende teksten.

Afbeeldingen en teksten kunnen voor eigen doeleinden worden gebruikt volgens de Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding 3.0 Nederland’. Op dit moment zijn meer dan 25.000 hoogwaardige reproducties (72 dpi, schermvullend) beschikbaar, die gratis kunnen worden gedownload.

Uiteraard is de database work-in-progress en zullen afbeeldingen en gegevens projectmatig worden toegevoegd, gewijzigd en verrijkt. Planmatig zullen deelcollecties door conservatoren, restauratoren, documentalisten en met hulp van stagiaires verder worden ontsloten en het museum nodigt publiek en externe onderzoekers uit om hierbij te helpen, door de mogelijkheid te bieden bij ieder object opmerkingen en suggesties te geven. Deze reacties zullen door de documentalisten worden gebruikt bij het verbeteren van de informatie. Het is de bedoeling dat de database twee-wekelijks zal worden geactualiseerd.

Deze tekst verscheen in mei 2010 ook als Adlib Newsflash