Een alerte conservator nam in 2004 een rood potlood mee uit het stembureau district 234. Dit moesten we opnemen in de collectie, want van nu af aan zou de stemcomputer het overnemen. Niet dus. Na bezwaren tegen de vermeende onveiligheid van de stemcomputers heeft de commissie Korthals Altes in 2007 een adviesrapport uitgebracht onder de titel “Stemmen met vertrouwen”. Staatssecretaris heeft het advies overgenomen en besloten dat de Nederlandse kiezer weer met potlood zijn stem zou uitbrengen. Dus vandaag 9 juni 2010 weer stemmen met potlood. Meer informatie