In de meeste stadsdelen wordt deze week weer de Avondvierdaagse gelopen: vandaag is de tweede dag van dit evenement, behalve in Zuidoost waar vanavond de eerste wandeling plaatsvindt. Het deelnemersveld bestaat voor een groot deel uit kinderen die in groepsverband vanuit hun basisschool meedoen. In één van de uitnodigingen worden deelnemende groepen opgeroepen het wandelen nog leuker te maken ‘door middel van kleding, zang en bijvoorbeeld geoefende pasjes’. Hoe dan ook: de afstand per avond is vijf kilometer voor de kleintjes en tien kilometer voor deelnemers vanaf negen jaar. Op de laatste avond zal er weer een feestelijk onthaal zijn met voor menigeen een bloemetje en voor iedereen een medaille als herinnering. Deze uitreiking sluit aan op een lange traditie. Zo is de hier afgebeelde medaille een aandenken uit 1933 aan het afleggen van een afstand van 30 km. Deze werd uitgereikt door wandelsportvereniging ‘All Correct Tippelaars’; het laatste woord gelieve op te vatten als synoniem van wandelaars. Meer informatie