De Verenigde Oost-Indische Compagnie is de eerste multinational ter wereld en de Amsterdamse Beurs is de voorloper van Wall Street. Amsterdamse kooplieden handelen in alles: graan, goud, porselein, suiker, thee, opium; maar ook in slaven. De stad is mede-eigenaar van Suriname, waar slaven het werk doen.

Scheepvaart, kunst en wetenschap bloeien. In Amsterdam verdiept tsaar Peter de Grote zich in de scheepsbouw. En Rembrandt schildert hier zijn meesterwerken. Vanuit een nieuw stadhuis besturen rijke burgers de stad. Hun woonhuizen staan binnen de spectaculaire grachtengordel. Amsterdam werkt als een magneet op migranten. Onder hen zijn ook politieke en religieuze vluchtelingen. Joden mogen hier hun synagogen bouwen. Veel mag, zolang de economie maar bloeit.

Aardglobe ca. 1645

Aardglobe ca. 1645

De wereld rond
De Amsterdamse vader en zoon Willem en Joan Blaeu zijn de bekendste cartografen van de Republiek. Hun land- en zeekaarten, atlassen en globes zijn wereldberoemd. Deze wereldbol vertoont nog veel lege plekken, gebieden die letterlijk nog niet in kaart zijn gebracht. Zo is van Australië alleen de westelijke en noordelijke kustlijn te zien (in 1644 ontdekt door Abel Tasman).

De Gouden Leeuw op het IJ 1686

De Gouden Leeuw op het IJ 1686

Glorieus afscheid
Het IJ, de haven van Amsterdam, is gevuld met schepen. Op de achtergrond is het silhouet van de stad te zien. Prominent in beeld ligt De Gouden Leeuw, het vlaggenschip van admiraal Cornelis Tromp. Van de Velde schilderde zijn magistrale uitzicht in het jaar waarin het oorlogsschip zal worden gesloopt, na jaren trouwe dienst voor stad en vaderland.