Met steun van Amsterdamse revolutionairen bezetten de Fransen de stad in 1795. Er komt een grondwet waarin staat dat alle mensen gelijke rechten hebben. De praktijk mag dan anders zijn, toch is dit het begin van de democratie in Nederland.

In de nieuwe staat verliest Amsterdam haar zelfstandigheid. Alle handel met vijanden van Frankrijk is verboden, ook met het Britse Rijk, de belangrijkste handelspartner op zee. Schepen bereiken de Amsterdamse haven niet meer. De economie stort in. In 1813, nadat de Fransen zijn vertrokken, wordt het straatarme Amsterdam de hoofdstad van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden.

Intocht van Napoleon in Amsterdam, ca. 1811-1812

Intocht van Napoleon in Amsterdam, ca. 1811-1812

Portret van Lodewijk Bonaparte 1808

Portret van Lodewijk Bonaparte 1808

Sleutels van de stad Amsterdam 1811

Sleutels van de stad Amsterdam 1811