Het optreden op 20 juni van de Amsterdamse Tramharmonie kan geen doorgang vinden.