Op het schilderij zien we de Amstel ter hoogte van de huidige Ruyschstraat; de hier afgebeelde, landelijk aandoende uitspanning Lokhorst was toen al enkele jaren eerder afgebroken ten behoeve van de bouw van de Oosterparkbuurt. Interessant is ook de combinatie van een trekschuit, die aan de kade is afgemeerd, en het stoomtreintje van de Rijnspoorweg. Meer informatie