Vandaag vindt in het Oosterpark het jaarlijkse Keti Koti Festival plaats: de viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse kolonieën op 1 juli 1863. Keti Koti is een Surinaams begrip, dat staat voor 'Verbroken Ketenen'. Vanwege deze dag tonen we hier een schilderij van de suikerplantage Waterlant aan de Surinamerivier uit begin 18de eeuw. Eigenaar van deze plantage was de Amsterdamse koopman Jonas Witsen, die zelf Suriname nooit bezocht. Om zich een beeld te kunnen vormen van deze regio, waren prenten en schilderijen belangrijk. Zo nam hij de schilder Dirk Valkenburg in dienst als schrijver en boekhouder, maar tevens met de opdracht schilderijen te maken van de natuur en het leven in Suriname. Op dit schilderij deed het grote gebouw in het midden dienst als suikermolen (rechts) en kookhuis (links), waar de suiker werd gekookt. Hierachter staan het destilleerhuis en het ‘Negerhuijs’. Rechts is het stenen woonhuis van de plantagedirecteur. Op de rivier vaart een korjaal met Nederlandse vlag, waarmee naar Paramaribo en andere plantages gevaren werd. De boot werd door slaven geroeid, waarbij het aantal slaven iets kan vertellen over de status van de vervoerde persoon. Met vier roeiers kan hier sprake zijn van een opzichter van de plantage. Meer informatie