Vandaag is het weer eens tijd voor een onderwerp dat een eigen dag heeft gekregen: Wereldbevolkingsdag. Een dag met speciale aandacht voor de (toenemende) bevolkingsgroei in de wereld. Ook Amsterdam heeft een aantal periodes te kampen gehad met bevolkingsgroei in korte tijd. In de 17e eeuw bijvoorbeeld groeide de bevolking van 30.000 naar 210.000 inwoners. De stad barste uit haar voegen. Als gevolg van deze enorme bevolkingstoename besloten de regenten forse stadsuitbreidingen te realiseren, wat bekend is komen te staan onder de Uitleg van Amsterdam. In vier fases tussen 1578 en 1665 werden in een halve-maanvorm rond de oude binnenstad grachten uitgegraven, die nu bekend staan als de grachtengordel. Op dit schilderij van Gerrit Adriaensz Berckheyde is de bebouwing van het laatste stuk van de Herengracht bijna compleet. Tussen het eerste en het tweede gat is het begin te zien van de Spiegelstraat. Meer informatie