Vandaag is het een jaar geleden dat Simon Vinkenoog op bijna 81-jarige leeftijd overleed. In onze collectie bevindt zich een portret van Simon uit 1975 – hij was toen de midveertig net gepasseerd. Het is een litho van de hand van Rupert van der Linden, vervaardigd als gemeentelijke portretopdracht. Hij is afgebeeld in zijn werkkamer; in opperste concentratie vertrouwt hij zijn nieuwste bevindingen toe aan zijn schrijfmachine. Zijn oeuvre omvatte ondermeer tal van artikelen, gedichten, performances, romans en bundels. Bij het schrijven haalde hij veel inspiratie uit al hetgeen hij beleefde vanuit zijn ongebreideld verlangen om nieuwe ervaringen op te zoeken en te experimenteren. Behalve illustratief voor zijn werklust is de beeltenis, met de stapels boeken en documenten, tekenend voor zijn belezenheid. Meer informatie