Op dit moment is het grootste Surinaamse festival van Nederland in volle gang in de Bijlmer. Tot en met 8 augustus kan er worden gegeten, gedronken, gedanst en gefeest. Al sinds 1975 wordt dit festival gevierd in de Bijlmer. In dit gebied wonen veel mensen van Surinaamse afkomst. Midden jaren zestig werd de Bijlmermeer door stedenbouwkundigen gepresenteerd als dé oplossing van de woonproblemen in Amsterdam. Het houten model met een aantal van de herkenbare honingraatflats werd gemaakt door Dienst Publieke Werken. De Bijlmermeer zou de modernste, veiligste en meest comfortabele wijk van Amsterdam worden met volop parkeergelegenheid, parken en een efficiënt verkeerssysteem. De werkelijkheid bleek echter minder rooskleurig: in 1968 stond 22% van de woningen leeg en de Bijlmermeer scoorde hoog op het gebied van criminaliteit. Met een grootscheeps renovatieproject wordt sinds enige tijd geprobeerd de Bijlmermeer weer nieuw leven in te blazen. Meer informatie