In het kader van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW werd eind vorig jaar subsidie verstrekt voor de ontwikkeling van Museumtours. Het betreft een museale innovatie waarbij tentoonstellingen en vaste presentaties van musea digitaal toegankelijk worden.