Op dit schilderij van Louis Bouwmeester is de verbouwing van het voormalig Burgerweeshuis complex en de bouw van de Schuttersgalerij eind jaren zestig voorgesteld. Ook nu staat het AHM aan de vooravond van grote veranderingen, de permanente presentatie van de geschiedenis van Amsterdam zal er heel anders uit gaan zien. Tot nu toe legt de bezoeker een route af van de 12de tot en met de 20ste eeuw, van zaal 1 tot en met zaal 23. Vanaf volgend jaar zal de stadsgeschiedenis in 'Close up' te zien zijn, dat wil zeggen in een geconcentreerde expositie in de zalen die aan weerszijden van de Schuttersgalerij liggen. Voor deze verandering zijn ook enkele bouwkundige ingrepen nodig en gedurende de zomermaanden worden de voorbereidingen hiervoor getroffen. Vandaag start een flinke verhuizing: alle schilderijen uit het depot in de kelder van het museum worden naar een tijdelijk depot elders in de stad gebracht. De honderden doeken en panelen hangen daar sinds de jaren zeventig toen het museum in het voormalige Burgerweeshuis werd gehuisvest, voor die tijd was het AHM in de Waag aan de Nieuwmarkt gevestigd. De zeer gevarieerde collectie schilderijen uit het stadsbezit, maar ook de rest van de collectie is begin dit jaar op internet gepubliceerd, zodat ook de schatten die in depot verblijven voor iedereen toegankelijk zijn. Via de volgende  link is de website te benaderen en zijn alle 70.000 voorwerpen uit het Amsterdamse stadsbezit te raadplegen. Meer informatie