In het aanzienlijke probleem van het drankmisbruik begon zich vanaf eind 19de eeuw een kentering voor te doen, mede door de opkomst van de socialistische beweging. Tal van initiatieven kwamen van de grond om het nuttigen van alcoholhoudende dranken tegen te gaan, veelal in combinatie met het streven naar ontwikkeling van de arbeidersklasse. Er ontstonden antidrank verenigingen van algemene aard, maar ook clubs van geheelonthouders zoals mannenkoren, toneelverenigingen en zelfs een voetbalclub als AGOVV (Apeldoornse GeheelOnthouders VoetbalVereniging). Als symbool droegen geheelonthouders een blauwe knoop. Momenteel kan een dergelijke knoop in fors formaat uit de muur worden getrokken in ‘Automatiek INNL’, een gasttentoonstelling van het Nationaal Historisch Museum die tot en met 29 augustus te zien is in ons museum. Meer informatie