De toenmalige DDS-ers hadden een geweldige toekomstvisie en opdracht voor ons webarcheologen:

“Om 18:00 uur op 15 januari 1996 precies werd de virtuele stad ‘bevroren’: “Een momentopname, exact met alles wat de stad te bieden heeft zal tussen 18.00 en 9.00 de volgende ochtend worden opgeslagen op schijf en hermetisch worden verpakt. De schijven met data, samen met een complete beschrijving van de programma’s en machines waarop de DDS nu draait zal worden gedeponeerd in een archief ter bestudering voor archeologen in een verre toekomst.”

De vondst van de FREEZE is door Joost Flint (voormalig directeur DDS) gedaan. Hij heeft de freeze, drie tapes, voor onderzoek aangeleverd. Grote vraag is of de data nog terug te halen is. We zijn hier hard mee bezig. Wordt vervolgd!

DE VONDSTKAART

DE VONDST
De FREEZE uit 1996.

TITEL:
Freeze DDS 1996.
Drie DLT tapes: alibaba freeze, SHAMAN (FREEZ) en dds freeze.

VINDJAAR:
2011.

VINDPLAATS:
DDS.

HERKOMST:
DDS.

JAAR VAN VERVAARDIGING:
1996.

VERVAARDIGER:
DDS.

MATERIAAL:
DLT TapeCompacTape III tape, ook wel DLTtape III tapes genoemd (wiki)

AFMETINGEN:
10,5 x 10,5 cm x 2,5 cm.

INHOUD:
Volgt, zijn we aan het onderzoeken.

FUNCTIE:

“Drie versies van De Digitale Stad zijn er al geweest in twee jaar. Mensen komen en gaan. Trends komen op en verdwijnen weer. Huizen worden opgetuigd en verfraaid. Maar waar blijven alle digitale data? Wie weet over 5 jaar nog hoe DDS 3.0 eruit zag?
De Digitale Stad zal op maandag 15 januari om 18.00 precies ‘bevroren’ worden. Een momentopname, exact met alles wat de stad te bieden heeft zal tussen 18.00 en 9.00 de volgende ochtend worden opgeslagen op schijf en hermetisch worden verpakt. De schijven met data, samen met een complete beschrijving van de programma’s en machines waarop de DDS nu draait zal worden gedeponeerd in een archief ter bestudering voor archeologen in een verre toekomst.”

Bron: De ‘HyperNews-pagina’ op Web.archive.org: De Digitale Stad bestaat (bijna) twee jaar.

BIJZONDERHEDEN:
Privacy heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in DDS. De FREEZE bevat dan ook alleen de publieke informatie, geen prive-gegevens van gebruikers.

“Oorspronkelijk was het plan om in de FREEZE ook alle prive-gegevens op te nemen van gebruikers, met natuurlijk als voorwaarde dat daar op dezelfde manier mee zou worden omgegaan als dat we nu omgaan met de privacy van de gebruikers (zie de spelregels). Dit zou in een verre toekomst wellicht interessant kunnen zijn voor de bovengenoemde archeologen van de toekomst. We hebben daar toch van afgezien, na de reacties op deze pagina, in dds.dds en tijdens de bewonersbijeenkomst op 13 januari jongsleden. Meer hierover en over de exacte procedure die gevolgd zal worden in de week van 15 januari.”

Bron: De ‘HyperNews-pagina’ op Web.archive.org: De Digitale Stad bestaat (bijna) twee jaar.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!

Wij zoeken:
1) VERHALEN
Waar de FREEZE een “objectieve momentopname” was, zocht DDS kroniekschrijvers om de geschiedenis van De Digitale Stad te schrijven. Er werd een oproep geplaatst om ervaringen, herinneringen en mythen van bewoners in te sturen. En heel toepasselijk mocht dat in tekst en beeld, in de vorm van e-mail of een eigen gebouwd plekje, waarvan de maker dan de URL moest opsturen. De inzendingen zouden worden beloond met een plek op het centrale plein.

Waarschijnlijk hebben de volgende bewoners bijdragen geleverd aan het begin van de geschiedschrijving van De Digitale Stad:

  • De Opkamer, literair magazine, maakte voor de freeze een eigen geschiedenis.
  • Een Metro-verhaal, geschreven door: H.J.H.Faas.
  • Erik van den Muijzenberg over DDS en de Freeze, polemische geschiedschrijving.
  • Evaluatie van Jan de Winter.
  • Van nepruzies naar netvrienden Hein van Meeteren

2) HARD- & SOFTWARE
Voor onze digitale graafwerkzaamheden zijn wij naarstig op zoek naar oude hard- en software. Wie kan ons helpen? En wie heeft informatie over de vermiste taperobot van DDS? Lees: GEZOCHT / WANTED

Handig, deze kwamen we tegen: Mediapedia, the Physical Format Carrier Resource. “The Mediapedia resource is intended to enable the identification of various physical media carrier types for assisting with collection planning, assessment, documentation, infrastructure and preservation planning for the content they hold. These could include media across various genres such as cine, video, photo, audio, data, paper carriers, microfilm, etc.”

Lees verder over de freeze:

  • "DDS aan je voeten" - De Koninklijke Bibliotheek (KB) schenkt het Amsterdam Museum een tape reader voor het project re:DDS. Met deze tape reader, een Compaq TZ87N-TA DLT Tape Drive, hopen wij een teruggevonden tape met - vermoedelijk - een backup van DDS te kunnen lezen.
  • UvA Computermuseum graaft 11GB data op - Met drie tapes onder de armen komen we aan bij het UvA Computermuseum. Op de tapes staan (waarschijnlijk) kopieën van De Digitale Stad uit 1996. Na onze eigen mislukte pogingen de tapes uit te lezen en bloedstollende 'reverse engineering' ervaringen belden wij het Computermuseum voor hulp. Zou het Computermuseum in staat zijn om de historische data van De Digitale Stad van de tapes te lezen? Lees het verslag van een bijzondere opgraving.
  • UvA studenten graven avatar-generator op - Studenten aan de UvA hebben een unieke archeologische vondst gedaan. Het gaat om de avatar-generator van De Digitale Stad. De studenten stuitten op deze bijzondere tool tijdens hun onderzoek voor het college 'History of digital cultures' van dr. Gerard Alberts aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. En ze hebben de code niet alleen gevonden, maar ook werkend gekregen.
  • The quest for the DDS avatars - De Digitale Stad was one of the first online communities in the Netherlands to use avatars to identify their members, also called 'inhabitants'. Nowadays you can turn to for example Gravatar to create a globally recognized avatar. But back in the day of DDS, online from 1994 till 2001, the concept of identifying people by picture or image was quite new. In January 2015 my group at the college 'History of digital cultures' at the University of Amsterdam and I were tasked to research the lost and found data of De Digitale Stad, 'excavated' by the Amsterdam Museum during the project 're:DDS, the REconstruction of DDS'. We set on to find the Avatar Generator. Read our report.